Fonds INITIUM

Fonds INITIUM

INITIUM darbojas, lai dotu iespēju augt kultūras, sabiedrības un izglītības iniciatīvām.

Fonds rada daudzveidīgus ar kultūru saistītus pasākumus Pārdaugavā un citviet.

Fonda mērķis ir nodrošināt platformu kultūras, sabiedrības un izglītības iniciatīvu attīstībai.
Īstenot ilgtspējīgus kultūras, izglītības, sociālos un vides projektus lokālā un globālā mērogā, kas veicina kultūras izpratni, kultūras mantojuma saglabāšanu, pilsonisko iniciatīvu, kopienu stiprināšanu, iekļaušanu, ilgtspējīgu attīstību u.c.
Veicināt inovāciju attīstību, starptautisko partnerību un sadarbību starp valsts, nevalstisko un privāto sektoru kultūras, radošo industriju, izglītības un sociālajā jomā.

Organizācijai ir trīs valdes locekļi:

Ieva Niedre, Valdes priekšsēdētāja, ievaniedre@gmail.com, 29722602

Linda Āboliņa, valdes locekle

Ieva Strazdiņa, valdes locekle

Ik gadu fonds sadarbojas ar brīvprātīgajiem un praktikantiem, kas palīdz tapt projektiem kopienās un sniedzot pieredzi pasākumu organizēšanā.

INITIUM darbojas arī projektu vadītāja Ilga Vālodze Ābele, ilga.initium@gmail.com, 26459309.

Organizācijas pēdējo gadu darbības pārskats: https://drive.google.com/drive/folders/12BycuBPpe5L1_GaYp6rr4IvpfFztZJRv?usp=sharing