Centrs Dardedze

Centrs Dardedze

Nevalstiska organizācija, kuras darbības centrā ir mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. Centra vīzija sakņojas pārliecībā, ka ikvienam bērnam ir tiesības būt mīlētam,pasargātam, cienītam un uzklausītam. Centrs organizē nodarbības un pasākumus bērniem, vecākiem un speciālistiem, kā arī veido dažādas kampaņas. Centrā atrodas arī Džimbas drošsības skoliņa.

www.centrsdardedze.lv