IDEJU TALKA. Āgenskalna un Torņkalna iedzīvotāju forums

17. Jūnijā Ojāra Vāciesa muzejā pulcējās Āgenskalna un Torņakalna apkārtnē esošo iestāžu, organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, namīpašnieki, apkārtnes iedzīvotāji, arhitekti, kā arī Rīgas domes pārstāvji. Grupu diskusijās, kā arī dažādu iniciatīvu prezentācijās tika aktualizēts apkārtnes rekreatīvais, kultūras, uzņēmējdarbības un tūrisma potenciāls. Diskusijas dalībnieki uzsvēra nepieciešamību privātu iniciatīvu rosināšanai un atbalstīšanai, lai nodrošinātu sabiedrībai nozīmīgu objektu un projektu attīstību apkārtnē. Forumā tika radīti ieteikumi pašvaldībai dažādu projektu attīstīšanai tuvējā nākotnē, kā arī aktualizētas risināmās problēmas Arkādijas un Uzvaras parkā, pie Māras dīķa un citās vietās. Īpaši tika akcentēta Āgenskalna tirgus un tā apkārtnes sakārtošana.

Arkādijas parka šarms un rekreatīvais potenciāls iegūtu, ja tajā tiktu radīta infrastruktūra pasākumu norisei – atjaunota brīvdabas konzertzāle, iekārtota elektrības padeve, apgaimsojums, kā arī atjaunots kinoteātris un kafejnīca, iespējams, nododot to attīstīšanu privātiem investoriem, uzskata foruma dalībnieki. Tāpat – iekārtotas pikniku vietas, bērnu laukums parka virsotnē, norobežots suņu pastaigu laukums. Iedzīvotāji labprāt apmeklētu tematiskas balles, koncertus un piknikus parkā. Arī pasākumu rīkotājiem parks ir pievilcīgs, taču attur nesakārtotā infrastruktūra un ar to saistītās izmaksas – ģeneratoru, skatuves noma utml.

Spriežot par Uzvaras parka attīstību, īpaši tika izcelta nepieciešamība veikt parka tēla maiņu un stimulēt pozitīvu attieksmi, tajā sadzīvojot dažādiem elementiem. Viena no forumā vislielāko atbalstu guvušajām idejām saisīta ar zem Uzvaras pieminekļa esošo, apmēram 200 m2 lielo telpu izmantošanu, lai izveidotu muzeju, izstāžu telpas un kafejnīcu. Piemineklis ir laikmeta liecība, kura vēsture ir jāskaidro, uzkata idejas autori. Tāpat akcentēts tika parka būvniecības sākotnējais mērķis – radīt sporta un aktīvās atpūtas parku. Iedzīvotāji rosina dažādot aktivitātes, ieviest vairākus nomas punktus dažādam sporta inventāram, radīt aktivitāšu zonējumu, lai paaugstinātu drošību ģimenēm ar bērniem. Iedzīvotāji uzskata, ka parka attīstībā iespējams iesaistīt sporta nozares struktūras.

Māras dīķa attīstībā par noteicošo iedzīvotāji uzkata regulāru dīķa tīrīšanu, attīrot gultni pie krastiem, veicot mehānisku lieko augu un dūņu izvākšanu. Tādējādi dīķī būtu iespējams attīstīt atpūtu uz ūdens – piesaistīt laivu, katamarānu iznomātāju uzmanību. Iedzīvotāji uzkata, ka dīķī būtu iespējams rīkot airēšanas apmācības, daudzi atceras, ka dīķī bijusi arī peldvieta. Savukārt piekraste piemērota piknika, atpūtas vietu, āra kafejnīcu radīšanai, tāpat iespējams paplašināt bērnu laukumu, lai tas ir piemērots dažādu vecumu bērniem. Ap dīķi būtu nepieciešams apgaismojums, uzskata iedzīvotāji.

Sanākušie diskutēja par akūto nepieciešamību sakārtot Āgenskalna tirgu, kurš, lai gan ar lielu potenciālu, šobrīd ir vairāk degradēta teritorija. Dažādi ierosinājumi bija saistīti ar to, ka nepieciešams padarīt tirgu pieejamāku vietējiem ražotājiem, iedzīvotājiem – veicinot vietējās produkcijas piedāvājumu, pielāgojot darba laiku strādājošo ērtībām (līdz plkst. 20), rīkojot tematiskus tirgus u.tml. Tika uzsvērta iespēja tirgum kļūt par apkaimes iedzīvotāju pulcēšanās vietu – tajā varētu tikt rīkoti pasākumi, sabiedriskas aktivitātes. Iedzīvotāji vēlas, lai tirgus teritorija kļūtu pievilcīgāka – lai tajā nenotiktu smēķēšana, nebūtu nekārtīgu un netīru tirgošanās vietu. Tika uzsvērts, ka tirgum nav jāpiedāvā tas, kas lielveikalos, kā arī – cenu līmenim ir jāpaliek pieejamam plašai sabiedrībai. Vietējie uzņēmēji labpāt iesaistītos tirgus kā kultūras un tūrisma objekta attīstīšanā.

Kopumā forumā tika uzsvērta nepieciešamība radīt efektīvus sadarbības modeļus, lai veicinātu teritorijas attīstību, piemēram, piedāvāt subsidētas telpas uzņēmumiem, radošām iniciatīvām, rast jaunus veidus, kā pašvaldība var efektīvi palīdzēt sabiedriski nozīmīgu trešo pušu īpašumu sakārtošanā. Kā piemērs minēta ēka Friča Brīvzemnieka ielā 9, kuru varētu izmantot kultūras iniciatīvām.

Tika pieminētas arī dažādas problēmas – ielu seguma stāvoklis Indriķa ielā, starp abiem dzelzceļiem, ēku stāvoklis Lapu, Melnsila, Ormaņu ielas krustojumā, lietusūdeņu noteces traucējumi Torņakalna ielā pretī Lutera draudzes dievnamam.

Forumā radītās idejas un ierosinājumi tika apkoptas un nodotas pašvaldībai, Āgenskalna tirgus vadībai un izplatītas plašākai sabiedrībai, lai rosinātu arī turpmāku līdzdalību un diskusijas. Vismaz viena no forumā minētajām idejām jau ir īstenota – Ziemassvētku tirdziņšs un koncerti Āgenskalna tirgus paviljonā.

Projektu atbalstīja Rīgas dome.

0000