ĀGENSKALNA TIRGUS. Apkaimes iedzīvotāju vīzija.

ĀGENSKALNA TIRGUS. Apkaimes iedzīvotāju vīzija.
07/12/2017 Pārdaugavas radošais centrs

Pēc vairākiem publiskiem iedzīvotāju forumiem, Ideju Talkas un tiešsaistes diskusiju apkopojuma Pārdaugavas radošā centra komanda ir nākusi klajā ar vīziju par Āgenskalna tirgus attīstību. Ikviens apkaimes iedzīvotājs un entuziasts, kas piekrīt tālāk minētajiem apgalvojumiem, ir aicināts vīziju parakstīt 16.12. no plkst. 11:00 – 17:00 Ernestīnes ielā 8A, Rīgas Dabaszinību skolas teritorijā, pasākuma “Īslaicīgs sniegputenis Āgenskalnā” ietvaros.

Iedzīvotāji lūdz tirgus īpašniekam, Rīgas domei, un vietas apsaimniekotājam – A/S “Rīgas Centrāltirgus” – rast risinājumu esošajā situācijā un atrast veidu, kā sakārtot Āgenskalna tirgus vēsturisko paviljonu un tam pieguļošo teritoriju tā, ka tā kalpotu iedzīvotāju vajadzībām, saglabātu ēkas galveno – tirgus –  funkciju, kā arī konceptuāli tiktu attīstīta, ņemot vērā apkaimes iedzīvotāju vēlmes un ierosinājumus, respektējot ēkas kā arhitektūras pieminekļa statusu un kultūrvēsturisko nozīmību!

  • Tirgus tehniskā stāvokļa uzlabošana, ēkas atjaunošana.

Kopā ar iedzīvotājiem un pilsētplānošanas speciālistiem, arhitektiem izveidot Āgenskalna tirgus koncepciju. Konceptuāli izveidojot gan ēkas, gan teritorijas plānu tādu, lai tas būtu piemērots iedzīvotāju vajadzībām, lai tirgus kalpotu ne tikai kā tirdzniecības vieta un preču pirkšanas/ pārdošanas punkts, bet kā kopienas pulcēšanās vieta, pasākumu norises vieta, par piemēru ņemot vēsturisko tirgu attīstības piemērus Eiropas pilsētās, bet veidojot tieši vietējiem iedzīvotājiem piemērotus risinājumus.

  • Klasiskās tirgus funkcijas saglabāšana Āgenskalna tirgus vēsturiskajā paviljonā un tam piegulošajā teritorijā.

Vadoties pēc izstrādātās koncepcijas, rūpīgi atlasīt tirgotāju piedāvājumu, uzsvaru liekot uz Latvijā audzētiem un ražotiem produktiem, ieturot pārdomātu, apkaimes iedzīvotājiem pieejamu cenu politiku.

  • Veidot tirgu kā apkaimes pulcēšanās, pasākumu norises vietu, laikmetīgu apkaimes kultūras centru. Tirgus, kas ir atvērts iedzīvotāju iniciatīvām, tematiskajiem tirgiem (gadskārtu svētku, viduslaiku, amatniecības u.c.). Līdz ar tematiskajām līnijām veidot arī tām piemērotu kultūras piedāvājumu: koncerti tirgū un laukumā, izstādes, performances, u.c.
  • Attīstīt tirgus kompleksu kā Āgenskalna un Pārdaugavas tūrisma objektu. Vēsturiskajā ēkā paralēli tirdzniecības vietām (attiecīgi augšējā stāvā vai kādā tam īpaši nodalītā teritorijā) veidot Pārdaugavas tūrisma informācijas centru, izveidot nelielu patstāvīgo Āgenskalna vēstures ekspozīciju. Tirgu kā vēsturiski nozīmīgu objektu promotēt kā nozīmīgu tūrisma objektu Rīgas kontekstā.