Jāņa Akuratera mājas atjaunošana

Jāņa Akuratera mājas atjaunošana
23/01/2017 Pārdaugavas radošais centrs

No 2014. gada 30. septembra līdz 2016. gada 31. oktobrim tika īstenots projekts „Jāņa Akuratera muzeja restaurācija” Nr. EEZLV04/GSKMS/2013/17 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmā LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”. Projekta īstenotājs – Memoriālo muzeju apvienība. Projekta partneris – Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, kas nodrošināja projekta administratīvo, finanšu un būvprocesa vadību. Projekta otrs partneris bija Lillehammeres muzeju apvienības Speciālie muzeji. Ēkas atjaunošanas tehnisko projektu izstrādāja SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. Restaurācijas darbus īstenoja SIA „Modus būve”.

Projekta mērķis bija – Jāņa Akuratera muzeja ēkas atjaunošana, lai to piemērotu muzeja funkciju veikšanai un padarītu tās kultūras saturu atbilstošu mūsdienu prasībām.

Projekta ietvaros Jāņa Akuratera muzeja ēkai, tika veikta jumta seguma nomaiņa ar jauniem betona dakstiņiem, pietuvinot jumta seguma izskatu vēsturiskā jumta izskatam, izveidots apmeklētājiem pielāgots muzeja ieejas mezgls, veikta interjera detaļu atjaunošana pēc oriģinālajiem paraugiem, t.sk., muzejā iebūvēto būvgaldniecības izstrādājumu restaurācija. Muzeja atjaunošanas un restaurācijas darbu laikā, ēkā ogļu apkures sistēma nomainīta uz gāzes apkures sistēmu, restaurēts un atjaunots kamīns un krāsnis, veikta verandas un terases restaurācija.

Projekta kopējās izmaksas ir 250 000 eiro. EEZ līdzfinansējums ir 212 500 eiro, savukārt 37 500 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums.

Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar ES atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumam. 2009.–2014. gadam paredzētais EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša, un darbības var īstenot līdz 2016. gadam. Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Pēc Akuratera muzeja galvenās ēkas restaurācijas darbu pabeigšanas 2016.gada 31.oktobrī turpinās muzeja ekspozīcijas izveide. Apmeklētājiem māja tiks atvērta 2017.gada pavasarī. Un tad būs iespēja ieraudzīt mājas interjerus tādus, kādi tie varētu būt bijuši 20.gadsimta 30.gados, kad šeit dzīvoja dzejnieks Jānis Akuraters.